HÄR ÄR VI

Här kan du läsa om Campushallen

VILL DU...


Jobba hos oss? Skicka ett mail med brev och CV till jobb@campushallen.se

Övrig information

Campushallen erbjuder idrotts- och friskvårdsverksamhet av hög kvalitet, bredd och mångfald.

Vi arbetar med hälsofrämjande aktiviteter för att få människor att bli inspirerade, orka mera och må bättre. Vi vill skapa träningsglädje!

Det första konstituerade styrelsemötet i LSIF hölls den 30 november 1966...

Under de första decennierna arbetade LSIF mycket nära studentkårerna på Valla. Medlemsavgiften ingick i kåravgiften. Verksamheten inriktades på motionsidrott som fotboll, basketboll och motionsgymnastik mm. För aktiviteterna hyrde föreningen olika idrottslokaler i kommunen, framför allt i omgivande skolor. Antalet anställda var lågt och engagemanget stort, vilket gjorde att diverse grenar (mountain-bike, utförsåkning osv) blomstrade så länge det fanns entusiaster, som drog ledarlasset. Föreningens åtagande var begränsat, eftersom det mestadels handlade om en lokalförhyrning för en termin eller två. Blev det fullt en säsong, kunde man hyra mera nästa termin, och omvänt om tillströmningen blev mindre. Dessutom var det på ett helt annat sätt än idag en bidragskultur inom föreningsvärlden, eftersom en betydande del av intäkterna var olika former av bidrag både från kommun och stat. Därmed inte sagt att tillvaron var problemfri, eftersom diskussionen om en egen lokal blev allt mer påträngande med anledning av att verksamheten stadigt växte i omfattning under 1980-talet. Trycket i diskussionen var så pass högt, att kårerna började fondera pengar för ett hallbygge. Samtidigt kom det motkrafter i form en opinion mot att kårerna (som var obligatoriska) skulle engagera sig i något, som kunde ses som fritidsnöje. Resultatet av den ändrade opinionen blev, att fonderingen upphörde och kårerna och LSIF separerades fullständigt ekonomiskt från varandra.

En egen hall

Därmed blev det en nytändning för arbetet att finansiera en hall genom att samla ihop sponsorpengar, där Wallenbergstiftelsen bidragit med en god grundplåt. Med ett eget kapital som start bildade LSIF och Valla-kårerna en husägarstiftelse, som kunde gå till banken och ta ett byggnadslån. Med universitetet som stöd gick det att få Akademiska Hus, som är markägare, att arrendera ut en markbit på goda villkor. År 2000 blev Campushallen klar att invigas. Fastigheten ägs av Insamlingsstiftelsen Universitetshallen i Linköping och hyrs ut till LSIF som enda hyresgäst.

Dagens LSIF

Det nya seklet med "egen" hall blev en revolution för LSIF. Föreningen är nu hyresgäst i stiftelsens hus och i praktiken ansvarig för driften av hallen.  Andelen bidrag är under 5% av intäkterna. Helt avgörande för ekonomin är således den månatliga försäljningen av träningskort. LSIF som förening är fortfarande ideell, men arbetar under kommersiella villkor. Styrelsen har inget arvode, men för att möta situationens utmaningar finns det anställd personal. Det finns i nutid en uppdelning mellan ansvarig personal och styrelse liknande det som är brukligt i företagsvärlden.

CAMPUSHALLEN

VALLASTADEN

Adress: Johannes Magnus Väg 21, 583 30 Linköping
Faktureringsadress: Campushallen/LSIF, Kund-id FRX6566, FE 301, 105 69 Stockholm eller e-post till: inbox.lev.426215@arkivplats.se
Org. nummer: 822000-9404
Bankgiro: 403-2983

RECEPTIONEN

Telefon: 013 - 10 08 72
Fax: 013 - 10 19 81
E-post: reception@campushallen.se

Behöver du personlig kontakt när receptionen är stängd når du oss på telefon 013 327 24 23

EBBEPARK

Adress: Ebbegatan 11, 582 13 Linköping

Org.nummer: 559158-6960

Faktureringsadress: inbox.lev.815814@arkivplats.se


FÖRENINGEN LSIF

Linköpings studenters idrottsförening, ideell och öppen för alla. LSIF bildades 1966 och sedan dess utvecklats till att bli en av Linköpings största föreningar för idrott och friskvård. Du som medlem är en viktig del i föreningen!

Linköpings Studenters Idrottsförening (LSIF) är en ideell förening utan vinstintresse. Våra stadgar beskriver hur vår förening fungerar och vad den har för ändamål.

Föreningen har som ändamål:
  • Att verka i enlighet med idrottens verksamhetsidé (RF).
  • Att erbjuda ett prisvärt och brett utbud av idrotts- och friluftsaktiviteter av hög kvalitet.
  • Att utveckla verksamheten enligt medlemmarnas önskemål.
  • Att i huvudsak inrikta verksamheten på motionsaktiviteter med bredd och mångfald.
  • Att aktivt arbeta med en förebyggande hälso- och friskvårdsverksamhet.
  • Att som främsta målgrupp ha studerande vid Linköpings universitet, därefter anställda inom universitetet samt allmänheten i linköpingsregionen.

För att kunna inneha träningskort i vår verksamhet behöver du vara medlem i LSIF. Som medlem har du vissa rättigheter och vissa skyldigheter. En av rättigheterna är tex att du har rösträtt på föreningens årsmöte. Föreningen är medlem i SAIF (Sveriges Akademiska Idrottsförbund) och därigenom ansluten till RF (Riksidrottsförbundet).

ÅRSMÖTEN, PROTOKOLL, VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Årligen upprättas en verksamhetsplan och en budget som läggs fram på föreningens årsmöte för beslut. Till årsmötet är alla medlemmar välkomna. 

Alla medlemmar hälsas välkomna till höstens årsmöte, måndagen 2022-10-10 kl 18.00 på Campushallen i Vallastaden! Du bokar din plats på samma sätt som du bokar dig på ett pass hos oss. 

POLICY

Vi har i verksamheten fyra policydokument. Nedan kan du läsa hur vi på Campushallen ställer oss i frågor kring, kost, doping, alkohol och tobak samt lika villkor.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR

STYRELSE OCH VALBEREDNING

TRÄNA MER, MÅ BÄTTRE!


Hos oss har du alltid tillgång till ett brett och varierat träningsutbud!