DET FINSTILTA

Information om Campushallen

CAMPUSHALLENS VERKSAMHETSIDÉ


Campushallen arbetar utifrån en verksamhetsidé som sammanfattar den verksamhet vi erbjuder och varför.

Campushallen arbetar utifrån en verksamhetsidé som sammanfattar den verksamhet vi erbjuder och varför. Den verksamhetidén styr vårt dagliga arbete och vår strävan att hela tiden leverera och skapa mera idrott och träningsglädje.

Vi erbjuder idrotts- och friskvårdsverksamhet av hög kvalitet, bredd och mångfald.
Vi arbetar med hälsofrämjande aktiviteter för att få människor att bli inspirerade, orka mera och må bättre.
Vi vill skapa träningsglädje!

För att ytterligare tydliggöra vad vi menar så har vi även valt vilken definition hälsa har hos oss:

 • Hälsa definierar vi utifrån ett medicinskt, socialt samt personorienterat perspektiv.
 • Träning har bevisad och kraftfull effekt i förebyggande syfte för flera medicinska sjukdomstillstånd samt kan bevisligen ur ett socialt perspektiv öka nivån av hälsa vid sjukdomstillstånd.
 • Upplevd ohälsa ur ett personorienterat perspektiv kan leda till medicinsk och social ohälsa och tvärtom.
 • Har du hälsa ur ett medicinskt perspektiv ökar dina chanser att inneha hälsa ur även andra perspektiv.
 • Din bild av hälsa påverkar ditt upplevda hälsotillstånd samt ditt upplevda hälsotillstånd påverkar din nivå av hälsa ur det sociala perspektivet.

Vi har också valt att arbeta med förtydligande kring bredd och mångfald:

 • Med bredd menar vi att ha ett stort utbud vad gäller olika aktiviteter och träningsformer, olika intensiteter och passlängd, med och utan redskap/musik, inomhus och utomhus.
 • Med mångfald menar vi att alla är välkomna, givet att de följer regler verksamheten har, och där vi inkluderar alla och ser olikheter som en tillgång!
Medlemskap

För att träna på Campushallen behöver du vara medlem i LSIF (gäller ej produkterna engångsentré och Klipp 10 Banhyra).

Medlemsavgiften betalas i samband med köp av träningskort.

Medlemskap i LSIF, Linköpings studenters idrottsförening, innebär att:

 • Du är med och bidrar till verksamhetens fortsatta utveckling och utbud framåt och du har rätt att påverka föreningen på årsmötet. T.ex. uppdatering av utrustning i gymmet, uppfräschning av omklädningrum mm.
 • Du innefattas av studentidrottens olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när du som medlem deltar i våra aktiviteter.
 • Medlemsavgiften är fr.o.m. 1 januari 2023 150 kr per kalenderår och betalas i samband med köp av träningskort.

MEDLEMSAVTAL

Avtal mellan Campushallen/LSIF med org.nr. 822000-9404 och träningskortsinnehavare.

Rättigheter och skyldigheter
 • För att träna på Campushallen krävs att du blir medlem i LSIF och har betalat medlemsavgift för de år som träningskortet löper över (gäller ej friidrottskortet).
 • För att träna på Campushallen krävs att du är på ditt 13:e år eller äldre. Giltig legitimation ska kunna uppvisas.
 • Alla träningskort är personliga. Ett bundet årskort (gäller ej klipp- eller värdekort) kan överlåtas till annan person mot gällande avgift. Indraget eller förlorat kort ersätts inte av Campushallen.
 • Du som kortinnehavare ska registrera ditt kort i kortläsaren vid varje träningstillfälle och ta med dig kortet till vald aktivitet.
 • Campushallens ordinarie klipp- och värdekort är giltiga ett år efter inköpsdatum och giltighetsdatumet kan inte förlängas. (Avvikelser i giltighetstid kan förekomma för olika erbjudanden)
 • Campushallen har rätt att göra kortkontroll vid varje träningstillfälle. Vissa avgifter förekommer i verksamheten, t.ex. om du vid upprepade tillfällen glömmer ditt träningskort eller uteblir från bokade aktiviteter. På campushallen.se hittar du aktuella priser och regler.
 • Senast vid Campushallens stängningstid ska du ha lämnat anläggningen. Om detta inte efterföljs och du är anledningen till att larmet utlöses kommer utryckningskostnaden debiteras dig.
 • Campushallen frånsäger sig allt ansvar för skador på eller förlust av personliga ägodelar. Vi rekommenderar att förvaringsskåp med lås används och att värdesaker får stanna hemma.
 • All träning sker på egen risk och Campushallen ersätter inga personskador. Vi rekommenderar att alla tränande har en egen sjuk- eller hemförsäkring.
 • Campushallen förbehåller sig rätten att löpande kunna ändra öppettider och schema för schemalagda aktiviteter. Vad som är planerat för kommande verksamhetsår finns i verksamhetsplanen som beslutats på föreningens årsmöte. På campushallen.se hittar du aktuell verksamhetsplan.
 • Allvarlig eller upprepad överträdelse av Campushallens regler, liksom vandalisering eller störande beteende i anläggningen, kan medföra att vederbörande under viss tid blir avstängd från ytterligare vistelse i Campushallen. På campushallen.se hittar du utförlig information om vår verksamhet, aktivitetsschema, allmänna villkor, ordningsregler och priser.
 • Föreningen lyder under och tillämpar Idrottens Antidopingreglemente, se www.rf.se, och dopingkontroller kan förekomma.
 • Du blir avstängd från Campushallen i två år om du:
  a. Befattar sig med de dopingpreparat som finns angivna i SFS 1991:1969.
  b. Vägrar underkasta sig dopingkontroll.
  c. Lämnar positivt testresultat vid dopingkontroll.
 • Vid en eventuell avstängning har kunden inte rätt till återbetalning av träningskortet.
 • Vid frysning av bundet träningskort, flyttas avtalstiden fram med samma längd som frysningen avser.
Regler för autogiroavtal eller återkommande betalkortsdragning
 • Vissa träningskort kan betalas via autogiro eller återkommande dragningar från betalkortskonto. Förskottsbetalning fram till första dragningen debiteras i kassan vid köptillfället.
 • Kunder under 18 år måste ha en fullmakt med sig från den person som ska stå för autogiro.
 • Månadsavgiften kommer att belasta ditt bankkonto till dess bindningstiden löpt ut och du aktivt avslutat abonnemanget.
 • Autogirobelopp eller återkommande dragningar från betalkort kan komma att ändras månadsvis om kunden handlar mot kredit eller inte längre är berättgad till student-, LiU- eller pensionärsrabatt. Avisering vid förändring av belopp skickas ut för gällande månad.
 • Campushallen kommer vid otillräcklig täckning att fortsätta att belasta det av kunden angivna kontot eller betalkortet. Om täckning saknas spärras ditt kort för träning och angivet konto debiteras en extra avgift. Vid två månaders försening överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten.
 • För träningskort som inte är bundna över en längre tid men som betalas löpande varje månad, behöver kunden senast den 15:e säga upp abonnemanget om inte dargning för nästkommande månad ska göras.
 • Vid byte av betalkortsnummer, kontonummer och/eller bank är kunden skyldig att informera Campushallen om ändringen och skriva på uppdaterat kontrakt.
 • Vid eventuellt driftstopp i anläggningen, 60 dagar eller mindre, utgår inte ersättning till kunden. Vid driftstopp som omöjliggör träning i mer än 60 dagar kompenseras kunden för den tid som driftstoppet har omfattat.

www.campushallen.se annonseras eventuella förändringar i ovanstående träningsvillkor.

Jag har läst igenom detta avtal mellan Campushallen/LSIF och mig som kund/träningskortinnehavare på Campushallen och accepterar avtalet.

Detta avtal gäller från och med detta träningskort och för framtida träningskort i föreningen.
Jag ger mitt samtycke till att mitt namn och personnummer registreras i Campushallens kundregister. Annat bruk av mina uppgifter kräver min tillåtelse.

Jag accepterar att Campushallen skickar information och erbjudanden till mig per post, e-mail eller telefon.

TRIVSEL- OCH BOKNINGSREGLER TRÄNING

Gymmet

 • Hantera maskiner och redskap varsamt. Plocka undan redskap och häng tillbaka vikter efter dig.
 • Använd rena inneskor. Även lite smuts under skorna kan förstöra våra maskiner och golv.
 • Använd hela och rena kläder, minst linne och shorts.
 • Använd gärna egen handduk och torka av maskiner och redskap efter dig med papper och rengöringsmedel som finns på gymmet.
 • Vid instruktion på grundprogram i gymmet - vänligen respektera gymvärdens företräde till maskinen.
 • Undvik vila i maskiner och redskap. Ge gärna andra en möjlighet att träna mellan seten. 
 • Vid eventuella fel på våra maskiner eller redskap - meddela våra gymvärdar, personal eller receptionen.
 • Magnesia får endast användas på lyftarpodierna 1-7

Magnesia använder vi då det blir stor skillnad i greppet när man tränar riktigt tungt. Svett ökar risken att tappa greppet vilket magnesia då motverkar.
 
Det är viktigt att alla hjälps åt att följa dessa trivselregler för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för trevlig träning för alla.

Gruppträning

 • Respektera instruktören och dina medtränanade, kom i tid till passet.
 • När du är på gruppträningspass eller i gymmet är det bra att använda en handduk som täcker hela ligg- eller sittytan på maskiner och bänkar.
 • Kom ihåg att ställa tillbaka de redskap du använt på rätt plats.
 • Torka av redskap, maskiner och bänkar efter användning. Papper och rengöringsmedel finns i alla våra lokaler.
 • Ha alltid på dig hela och rena träningskläder. Du behöver alltid ha inomhusskor på dig i Campushallens lokaler. Undantag är endast gruppträningsaktiviteter där instruktör ber att du tränar barfota eller i strumpor.

Boka och avboka

Du kan boka en plats tidigast sju dagar i förväg och om du måste avboka ska detta ske senast en timme innan aktiviteten startar. Syftet med tidsintervall för avbokning är att vi vill ge så många som möjligt chansen att träna och personer som står på reservlistan en möjlighet att hinna förbereda sig och ta sig till Campushallen innan aktivitetsstart. 
Incheckning till din bokade boll- eller gruppträningsaktivitet ska ske senast fem minuter innan aktiviteten startar, annars förlorar du din bokade plats. Ej incheckad plats tas bort och annan person har möjlighet att drop in-boka sig på aktiviteten.
Du har självklart chans att boka in dig igen om det finns platser kvar, och du unviker då varning och eventuell spärr.

Vi rekommenderar att du alltid förhandsbokar dig på aktiviteter så att vi har möjlighet att nå dig via sms eller mail om några ändringar skulle ske.

Är det första gången du missar en aktivitet får du en varning, som ligger kvar i 12 månader.
Om du, två gånger, varken avbokar din plats eller checkar in, blir ditt träningskort spärrat för träning och bokning. Spärren kan du häva genom att betala en avgift på 100 kr i receptionen.

Kommer du till träningslokalen när aktiviteten startat kan du inte vara med och det för att inte störa övriga deltagare. På Campushallen försöker vi alltid starta passen på utsatt tid. Av hänsyn till passets deltagare har vi som regel att den som kommer senare än aktivitetens starttid inte får delta. Regeln är till för att du som medlem och deltagare ska slippa störande moment i pågående aktivitet och för att träningen ska bli så bra som möjligt. Det minskar också skaderisken, då aktiviteterna alltid börjar med uppvärmning.

Vi uppskattar din hjälp. Lycka till med träningen!

DOPINGFÖREBYGGANDE ARBETE

Tillsammans med projektet 100% ren hårdträning arbetar Campushallen mot en dopingfri och trygg träningsmiljö. Vi har tagit ställning och arbetar aktivt mot doping i samarbete med PRODIS, ett nationellt samverkansprojekt som arbetar för att förebygga användandet av anabola androgena sterioder och andra dopingspreparat. Läs mer om PRODIS.

Campushallen har genom projektet, utbildat personal, tagit fram en policy och handlingsplan och är nu en diplomerad anläggning kring förebyggande arbete mot doping.

Campushallen är i och med projektet och diplomeringen även en vaccinerad träningsanläggning i samarbete med det rikstäckande arbetet som Riksidrottsförbundet arbetar för. Läs mer om vaccinera klubben.

GDPR Integritetsrutiner och ansvar

För att nyttja Campushallens tjänster behöver du vara registrerad i vårt kundregister. 

Information om hur dina personuppgifter hanteras hittar du i våra integritetsrutiner. 

TRÄNA MER, MÅ BÄTTRE!


Hos oss har du alltid tillgång till ett brett och varierat träningsutbud!