POLICY

Om antidoping och narkotika

Reviderad och beslutad av styrelsen maj 2023. 

Hantering av dopingmedel och narkotika är förbjudet enlig svensk lag och kan ge fängelsestraff. Användning kan medföra allvarliga fysiska, psykiska och sociala skadeverkningar. 

Campushallen ställer sig bakom Riksidrottsförbundets antidopingpolicy: "Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras."

Med detta som bakgrund arbetar Campushallen aktivt för att hjälpa föreningens medlemmar att uppnå bra träningseffekt och en god hälsa. Detta sker genom:

  • Att årligen upprätta en handlingsplan för arbetet med att motverka doping och narkotikabruk inom föreningen/verksamheten
  • Att ha en beredskapsplan för hur föreningen skall agera vid misstanke om doping eller narkotikabruk
  • Att anställda/arvoderade, medlemmar och kunder görs medvetna om risker med doping och narkotika

Allt bruk, innehav och försäljning av narkotikaklassade preparat är brott mot narkotikastrafflagen och kan ge fängelsestraff. Campushallens har ingen separat handlingsplan enbart för narkotika, dessa preparat räknas med i vår antidopingpolicy. Vi har nolltolerans mot narkotika och accepterar varken användandet eller innehav av några narkotikaklassade preparat.

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa aktuella dopingregler. Alla medlemmar i Campushallen förväntas ta avstånd från doping och narkotika och som medlem får du vid tecknande av träningsavtal skriftligen bekräfta ditt avståndstagande.

 

TRÄNA MER, MÅ BÄTTRE!


Hos oss har du alltid tillgång till ett brett och varierat träningsutbud!