KOSTPOLICY

Reviderad och beslutad av styrelsen maj 2023.

[1] Riksidrottsförbundets kostpolicy

* RFs kostpolicy

En god kosthållning, väl sammansatt mat och dryck, är en förutsättning för optimal träningseffekt, återhämtning, idrottsprestationer och god hälsa. En väl sammansatt kost innehållande tillräcklig energimängd täcker kroppens behov av näringsämnen. [1]

Med detta som bakgrund arbetar Campushallen aktivt för att hjälpa föreningens medlemmar och kunder att uppnå bra träningseffekt och en god hälsa. Detta sker genom att:

  • Hålla sig uppdaterade med kunskap om vad som är hälsosam kost samt kostens betydelse före och efter träning. Kunskapen förmedlas vidare ut till föreningens medlemmar och kunder. Information inhämtas från källor med vetenskaplig grund, fria från kommersiella intressen.
  • Underlätta en god kosthållning, för föreningens medlemmar och kunder i samband med träning på Campushallen.

TRÄNA MER, MÅ BÄTTRE!


Hos oss har du alltid tillgång till ett brett och varierat träningsutbud!