VALBEREDNING

Just nu söker vi en ny styrelseledamot!

ANSÖKAN


Kontakta valberedningen med ansökningar eller eventuella frågor.

Tag chansen och påverka vad som händer bakom kulisserna på Campushallen

Vi letar efter dig som är engagerad och vill jobba med Campushallens utveckling. För styrelseposten är det extra bra om du har insikt i studentlivet och är aktiv eller har ett stort intresse av träningsbranschen. Goda kunskaper inom kommunikation är också meriterande. Se nedan för kompletta rollbeskrivningar och ansökningsdetaljer.
Vi vill ha din ansökan senast den 8:e september.

Ansök genom att maila valberedningen@campushallen.se, ange ”Ansökan LSIF Styrelse” i ämnesraden. Beskriv varför du söker uppdraget samt skicka med en kort beskrivning av dig själv. Urval och intervjuer sker löpande. Du kan givetvis skicka frågor och funderingar till angiven mailadress. Välkommen med din ansökan!

Om styrelseposten
Som en del av styrelsen är din främsta uppgift att jobba strategiskt och att "verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen". Därmed ansvarar du för föreningens långsiktiga utveckling, förvaltning och ekonomi.

Vi ser gärna att du är idérik, har en entreprenörsanda och har en kompetens inom ett eller flera av följande områden: affärsutveckling, försäljning, kommunikation, marknad eller juridik. Erfarenhet från träningsbranschen, universitetsvärlden, näringsliv och andra styrelseuppdrag är meriterande. Både yrkesverksamma och studenter är välkomna att söka. Viktigast är att du har strategisk förmåga, ett stort engagemang samt en god samarbetsförmåga. Du kan även läsa mer om styrelsen här.

Om föreningen

På denna sida presenteras det arbete som valberedningen bedriver i Linköpings Studenters Idrottsförening (LSIF).

Föreningen bildades för drygt 50 år sedan, är medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund och därmed ansluten till Riksidrottsförbundet. Sedan millennieskiftet drivs verksamheten under varumärket Campushallen.

Som alla föreningar har även LSIF ett årsmöte. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Val till förtroendeposterna i föreningen sker på årsmötet. Exakta processen kring årsmötet och val till förtroendeposter finns reglerat i föreningens stadgar.

Om Campushallen

Campushallens finns idag på två platser, Vallastaden och Ebbepark.

De tusentals medlemmarna kan där träna i en av regionens största tränings- och friskvårdsanläggningar. I januari 2021 öppnades ytterligare en anläggning i Ebbepark. Kombinerat erbjuder de två anläggningarna bland annat två gym, två fullstora bollhallar med bollsportpass, gruppträningssalar, spinningsal, tillgång till friidrottshall samt friskvårdstjänster.

Campushallen drivs som näringsverksamhet ledd av en verksamhetschef. Personalstyrkan utgörs av ett 20-tal medarbetare samt hundratalet arvoderade instruktörer och bollsportsledare. Driften av den nya anläggningen i Ebbepark sker i ett av föreningen helägt bolag.

Om förtroendeuppdragen

Valberedningen är ständigt på jakt efter rätt kompetens att komplettera någon av våra förtroendeposter med. 

Förtroendeposterna är styrelse, valberedning samt intern- och sakrevisor, de beskrivs mer nedan. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid intresse eller för mer information om uppdragen. Valberedningen nås på valberedningen@campushallen.se.

Samtliga förtroendeuppdrag är arvoderade. För att kunna ta del av verksamheten erhåller också föreningens förtroendevalda kostnadsfritt träningskort på Campushallen.

Styrelsen: Utöver årsmötet styrs föreningens verksamhet av styrelsen. Styrelsen ansvarar för föreningens långsiktiga utveckling, förvaltning och ekonomi. Styrelsen består av ordföranden samt sex ledamöter. Styrelseuppdraget innebär att kontinuerlig under året arbeta med olika strategiska frågor samt delta på cirka tio styrelsemöten. Arbetsbelastningen varierar över tid och beroende på uppdrag men har under föregående år varit cirka tio timmar per månad.

Ett omvärldsläge i ständig förändring utmanar träningsbranschen i grunden. Stora krav ställs på aktörerna i branschen att hänga med i den snabba utvecklingen och leverera en relevant produkt till besökarna, allt för att kunna överleva i den hårda konkurrenssituation som råder. Dessa omständigheter gör att föreningens styrelse måste ha en hög kompetens och ett stort engagemang för föreningens fortsatta utveckling. Valberedningen strävar därför efter att ha en stor bredd i styrelsen, vad gäller bakgrund, kompetens, kön, ålder etcetera. Som styrelseledamot är det en fördel om du är bra på att ta till dig mycket information, göra väl avvägda val i samband med svåra och stora beslut samt har en god samarbetsförmåga.

Valberedningen: Valberedningens uppgift är att nominera personer till styrelse, valberedning samt intern- och sakrevisor inför föreningens årsmöte. Valberedningen består av tre ledamöter, varav en ordförande. Som medlem i valberedningen följer du styrelsens arbete under året och utvärderar fortlöpande dess sammansättning. Som ledamot av valberedningen är det en fördel om du har ett stort kontaktnät inom näringslivet eller universitetsvärlden.

Intern- och sakrevisorer: Intern- och sakrevisorerna är medlemmarnas förlängda arm. De följer upp att styrelsen och verksamheten jobbar effektivt och enligt föreningens stadgar. Posten består av två ledamöter, ordinarie och suppleant. Intern- och sakrevisorerna har en granskande funktion. De följer styrelsens arbete på avstånd och följer bland annat upp att beslut genomförs inom rimlig tid. Som intern- och sakrevisor är det en fördel om du är noggrann och strukturerad, bra på att ta del av innehåll i dokument samt inte är rädd för att ställa kritiska frågor.

Adde Eriksson

Ordförande valberedningen

Konsult som till vardags håller till i Mjärdevi efter att ha läst IT-programmet på LiU. Var under studietiden aktiv inom det mesta som sektionsarbete, Kårservice, Ryds Herrgård och Campushallen. Efter avslutade studier fanns kopplingen till studentlivet kvar som ledare och spelare inom student-idrottsföreningen LiU AIF:s fotbolls- och innebandysektion. Är idag aktiv som innebandyspelare och en frekvent besökare av Campushallens innebandy- och Undergroundpass.

Frida Ros

Ledamot valberedningen

Studerar idag till att bli affärsjurist på Linköpings universitet och har precis blivit färdig med sin kandidat. Har tidigare varit aktiv i marknadsföringsutskottet i studentföreningen för det affärsjuridiska programmet. Har alltid tyckt om att träna och har tävlat i konståkning under tonåren. Nuförtiden är träning för mig att gymma och spela badminton på Campushallen med mina vänner. 

Catarina Thuning

Ledamot valberedningen

Statsvetare från Lunds universitet. Arbetar idag i eget bolag med huvudsakligen grupp- och chefsutveckling. Har en bakgrund som kommunikationsdirektör, kultur- och fritidschef och organisations- och bolagsstrateg. Att få bidra till utveckling av verksamheter och organisationer är något jag brinner för. Är idag ledamot i ett bolag och har tidigare bland annat varit ledamot i Kårservice ägarförening under många år. Har ett genuint idrottsintresse.

TRÄNA MER, MÅ BÄTTRE!


Hos oss har du alltid tillgång till ett brett och varierat träningsutbud!