STYRELSE

Styrelsen i Campushallen/LSIF

Styrelsen i Campushallen/LSIF väljs på föreningens vårmöte. 

Enligt stadgarna består vår styrelse av en ordförande och sex ledamöter. Styrelsens främsta uppgift är jobba strategiskt och "verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen".

Styrelsens arbetsuppgifter, hämtat direkt från våra stadgar, är:

  • att tillse att före föreningen bindande regler iakttas.
  • att tillse att ev föreningsmötet fastställda beslut verkställs.
  • att tillse att arbetet planeras, leds och fördelas inom föreningen.
  • att ansvara för och förvalta föreningens medel.
  • att utveckla föreningens långsiktiga strategier och visioner.

Vill du komma i kontakt med hela styrelsen går det bra att kontakta styrelsen@campushallen.se. Vill du istället komma i kontakt med en enskild person så går det att klicka på deras namn för att få fram aktuell mailadress. 

Styrelsens ordförande

Civilingenjör från Y-linjen som jobbar med projektledning på Saab.
Har stort intresse för träning både för prestation och för hälsa.
Min egna träning är främst löpning som kompletteras med styrketräning och yoga.

Styrelseledamot 

Lång erfarenhet av finans- och ekonomiarbete både i Stockholm och i Linköping. Har en bakgrund som civilekonom från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Till yrket är jag finanschef i Linköpings kommun. Arbetar i styrelsen för kommunens dotterbolag Linköpings Stadshus samt är invald fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Östgöta. Har även varit aktiv i Ladies Circle under tio år med diverse styrelseuppdrag. Tycker det är viktigt med träning och hälsa och att ta hand om sig. Tränar en del på gym och pass, åker utför på vintern och är gärna i skog och mark med hund och familj.

Styrelseledamot

Teamledare och koordinator vid Internationella enheten på Linköpings universitet, med stort intresse för internationella frågor, projektledning och verksamhetsutveckling. Som yngre spelade jag basket och efter det har jag alltid haft träning som ett stort intresse. Jag har under mina nio år som LiU-anställd spenderat mycket av min lediga tid på Campushallen – och blandar gärna styrketräning i gymmet med diverse gruppträningspass, såsom Underground och SH’BAM.

Styrelseledamot

Civilingenjör från Y-linjen och grundskollärare inom MaNo som jobbat i fastighetsbranschen
de senaste 18 åren, numera som verksamhetsutvecklare. Under mina nio år på LiU hann jag
vara driftschef på Herrgårn, spela i LSIF’s volleybollserie och gå på otaliga gympapass. Lärde
mig under studietiden vilken otroligt viktig ventil träning är, inte minst mentalt, och har
fortfarande kvar vanan att träna minst varannan dag.

Styrelseledamot

Har många års erfarenhet av ledarskap i olika sammanhang. Mitt driv finns i att hela tiden utvecklas, finna nya lösningar och att våga lyssna på människor runt om mig. Jag tror på att man tillsammans kan driva förändringar och förbättringar som gynnar alla. Har varit coach inom Linköping innebandy i nästa 15 år på olika nivåer. Min träning består numera i både löpning, bollsporter och gymträning så mycket och så ofta det går. Jag jobbar som ledare inom Scandic Hotels här i Linköping och hoppas att mina kontakter inom näringslivet i Östergötland ska gynna Campushallen.

Styrelseledamot

Beteendevetare från Linköpings universitet som arbetar som kommundirektör i Mjölby. Har haft träningen som en naturlig del av vardagen genom hela livet, numera som långdistanstriathlet. Drivs av kraften av att fortfarande som 50+ utvecklas av min träning såväl personligt som prestationsmässigt. Har erfarenhet från styrelsearbete i flera bolag, bostadsrättsföreningar och från föreningslivet.”

Styrelseledamot

Kommunikationsstrateg, teamleader och egen företagare med stort hjärta för studentfrågor. Jag tror att min tidigare erfarenhet från studentrörelsen tillsammans med min inblick i kommunen och mina kunskaper inom marknadsföring och verksamhetsutveckling skulle göra mig till en värdefull ledamot i Campushallens styrelse.

Våra internrevisorer

Suppleant Intern- och sakrevisor

Civilingenjör från I-linjen i Linköping. Under mina yrkesverksamma år har jag mest arbetat som ledare/chef på olika nivåer inom större företag. Sedan 1,5 år sedan arbetar jag bara med saker jag tycker är kul via ett eget bolag, samt har ett antal styrelseuppdrag i familjeägda bolag inom elteknikbranschen. Att antaga nya utmaningar och att mig nya saker har alltid intresserat mig. Bor med familj i Linköping sedan 16 år tillbaka. Mitt stora intresse är sport, både att titta på och utöva. Under hela uppväxten har det handlat om olika lagsporter, fotboll och ishockey. Jag spelade A-lags ishockey från 1977 till 1992 i olika lag. Nu spelar jag golf på sommaren och squash resten av året. Jag tycker om träning i allmänhet. 

Intern- och sakrevisor

Civilingenjör från LiU (I-linjen) och arbetar idag i eget konsultföretag. Har drivit eget företag i tjugo år, CMA Research som numera ingår i Origo Group. Har varit aktiv i styrelsen i LSIF sedan lång tid tillbaka i olika roller bland annat som tf ordförande. I min ungdom tävlingssimmade jag och jag tränar fortfarande simning i en träningsgrupp för vuxna. Jag gillar också att gå på pass på Campushallen Ebbepark så ofta jag hinner.

TRÄNA MER, MÅ BÄTTRE!


Hos oss har du alltid tillgång till ett brett och varierat träningsutbud!