HÅLLBARHET

VÅRT MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR

Campushallen försöker hela tiden utveckla sitt miljö- och samhällsansvarsarbete. Vi vill vara Östergötlands ledande tränings- och friskvårdsanläggning och med det följer också ett visst ansvar. 

Vi vill arbeta med frågorna inom området hållbarhet för att vi anser att det hänger ihop med vår värdegrund och vår ambition att få människor att bli inspirerade, må bättre och orka mer! 

 Vi förenklar och tänker att området för oss handlar om enskilda organisationers ansvar för hur de påverkar samhället ekonomiskt, miljömässigt och socialt. När det gäller hållbarhet inkluderar detta enligt Campushallen också hållbarhet i form av hälsa och välmående. Med ekonomiskt ansvarstagande menas för Campushallens del att de medel som verksamheten generar ska användas i enlighet med verksamhetens syfte och för att säkerställa verksamhetens fortlevnad samt komma medlemmarna tillgodo bl.a. i form av träningsutbud och övrig friskvård.

Vi kommunicerar vad vi gör inom området och hur vi tänker och vår ambition är att vårt hållbarhetsarbete görs tillsammans med medlemmar, kunder, patienter, medarbetare, besökare och våra samarbetspartners.

Så här gör vi skillnad: 

Ekonomiskt ansvarstagande

Vi kommunicerar och laddar vårt varumärke med ansvarstagande och vi vill med det också bidra och inspirera till att fler gör det. Vi är med i initiativet MindShift som är början på en rörelse för att flytta fokus från psykisk ohälsa till psykiskt välbefinnande. Här tror vi att vår verksamhet är en viktig pusselbit!

Vår verksamhet ska fortsatt vara lönsam för att säkerställa fortlevnad och för att kunna fortsatt erbjuda våra medlemmar träningsglädje!

Vi har sedan 2019/2020 erhållit miljödiplomering som "Grön sektion" vid Linköpings universitet. Det innebär att vi har uppfyllt kriterierna enligt de krav som ställts upp och vi är glada över att vara första förening i Linköping som mottagit detta diplom!

Linköpings kommun har blivit en del av Klimatneutrala städer 2030 som är Sveriges största satsning för att bidra till klimatneutrala och hållbara städer. Vi är med i det arbetet som representant för civilsamhället och med inrikning på hur träningsbranschen och rörelse/hälsa kan vara bidragsgivare till satsningen. 

Läs mer om MindShift

Läs mer om Grön sektion

Läs mer om Viable Cities (Klimatneutrala städer)

Miljömässigt ansvarstagande

Vi inför bättre källsortering för både medarbetare och medlemmar.

Vi är nu "Kranmärkta" som organisation i våra två anläggningar. Det innebär att vi innehar en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten istället för förpackat vatten. Vi säljer vattenflaskor och har vattenstationen för att förenkla påfyllning från helt vanligt kranvatten, färskt - nyttigt - ekonomiskt - hållbart! 

Läs mer om Kranmärkt

Vi arbetar mot att sänka vår el- och vattenförbrukning där så är möjligt. Exempel på åtgärder i Vallastaden är begränsad belysning dagtid i vår lobby och att vi vid renovering av omklädningsrum under sommaren 2019 tog bort 2 st bastu och de 2 som är kvar står i stand-by läge tills användaren aktiviterar termperaturhöjning. 

När vi gör inköp som vi säljer vidare till medlemmar utgår vi ifrån, så långt det är rimligt, att varor ska vara ekologiskt framställda och/eller närproducerade och/eller om möjligt även Fairtrade-märkta. Främst ser du det som medlem i vårt kioskutbud vid våra receptioner. 

När vi gör inköp till vår verksamhet utgår vi ifrån produktens funktion och pris och väger även in aspekter såsom miljöpåverkan vid produktion samt i användning och hur det är möjligt att återvinna. I samband med förnyelse av utrustning i gymmen/utegym så bidrar vi till fortsatt användning genom vidareförsäljning till våra medlemmar och personal för privat bruk.

Vi arbetar för att fortsatt säkerställa goda kommunikationsvägar till våra anläggningar genom kollektiva färdsätt eller cykel och på sikt verka för att det finns ladd-stolpar för elbilar i vår närhet. Vi har även en tjänstecykel för personalen att använda vid kortare transporter och precis utanför vår anläggningar finns det cykelställ för olika typer av cyklar samt i Ebbepark även tillgång till cykelgarage inomhus. 

 

Socialt ansvarstagande

Främja initiativ inom detta område från medarbetare och medlemmar. Exempelvis är vi är med som arrangör vid välgörenhetsarrangemang som passar väl ihop med vår verksamhet, t.ex. Spin of Hope. Vi stödjer Team Rynkeby som cyklar för välgörenhet genom insamling till Barncancerfonden. Vi har också ett upparbetat och fungerande arbetssätt för kvarglömda saker där vi i första hand söker finna ägaren och i andra hand samlar in och skänker till välgörenhet.  Det är också kanonbra att t.ex. cykla till våra anläggningar! För att främja ett initiativ från en student vid LiU så tipsar vi också lostbikes.se där du kan se om en begagnad cykel är anmäld stulen. Initiativet syftar alltså till att minska förutsättningar för handel med stulna cyklar och vi vill tro att det därmed bidrar till både ökat cyklande då andrahandsmarknaden behöver öka och siktar mot hållbarhet och återbruk rent generellt. 

Vi finns med som resurs för katastrofhjälp där behov av stora lokaler finns. 

Trivsel och hållbarhet hos våra medarbetare och medlemmar prioriteras. 

Vi arbetar med att förebygga negativa beteenden som vår bransch kan tänkas vara upphov till. Med det menar vi att vi arbetar systematiskt med vårt dopingförebyggande arbete samt att kommunicera hur vi ser på kost, hälsa och träning.  

Vårt utbud ska innehålla aktiviteter på olika nivåer, med varierande intensitet och längd för att på så sätt möta olika behov och säkra att det finns något i utbudet som passar alla. Exempelvis erbjuder vi introduktionspass vid terminsstarter, kostnadsfri "kom-igång-hjälp" med en PT samt att merparten av våra pass inte kräver några förkunskaper.  

Läs mer om Spin of Hope & Team Rynkeby

Läs mer om PT-start och vårt passutbud

Vi har policydokument för att fastställa var vi står och hur vi arbetar med frågorna:

Etiskt ansvarstagande

Vi är välkomnande mot alla olika grupper och personer som vill ta del av vår verksamhet.

Vi har en policy för Lika Villkor.

Vi har gjort en tillgänglighetsinventering och våra anläggningar finns nu mera med i tillgänglighetsdatabasen för att underlätta för funktionsnedsatta att i förväg ta reda på relevanta fakta inför sitt besök hos oss. 

Vi skapar förutsättningar för utsatta grupper att ta del av vår verksamhet. Samarbeten som är kostnadsneutrala för Campushallen främjas och vi utgår ifrån vår verksamhetsidé och samarbeten med utgångspunkt i träning och friskvård. 

 

TRÄNA MER, MÅ BÄTTRE!


Hos oss har du alltid tillgång till ett brett och varierat träningsutbud!