MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR

Campushallen försöker hela tiden utveckla sitt miljö- och samhällsansvarsarbete.

Campushallen vill vara Östergötlands ledande tränings- och friskvårdsanläggning och med det följer också ett visst ansvar. 

Vi vill arbeta med frågorna inom området miljö/CSR/samhällsansvar/hållbarhet för att vi anser att det hänger ihop med vår värdegrund och vår ambition att få människor att bli inspirerade, må bättre och orka mer! 

 Vi förenklar och tänker att området för oss handlar om enskilda organisationers ansvar för hur de påverkar samhället ekonomiskt, miljömässigt och socialt. När det gäller hållbarhet inkluderar detta enligt Campushallen också hållbarhet i form av hälsa och välmående. Med ekonomiskt ansvarstagande menas för Campushallens del att de medel som verksamheten generar ska användas i enlighet med verksamhetens syfte och för att säkerställa verksamhetens fortlevnad samt komma medlemmarna tillgodo bl.a. i form av träningsutbud och övrig friskvård.

Vi kommunicerar vad vi gör inom området och hur vi tänker och vår ambition är att vårt hållbarhetsarbete görs tillsammans med medlemmar, kunder, patienter, medarbetare, besökare och våra samarbetspartners.

Så här gör vi skillnad: 

Ekonomiskt ansvarstagande

Vi kommunicerar och laddar vårt varumärke med ansvarstagande och vi vill med det också bidra och inspirera till att fler gör det. Vi är med i initiativet MindShift som är början på en rörelse för att flytta fokus från psykisk ohälsa till psykiskt välbefinnande. Här tror vi att vår verksamhet är en viktig pusselbit!

Vår verksamhet ska fortsatt vara lönsam för att säkerställa fortlevnad och för att kunna fortsatt erbjuda våra medlemmar träningsglädje!

Vi har sedan 2019/2020 erhållit miljödiplomering som "Grön sektion" vid Linköpings universitet. Det innebär att vi har uppfyllt kriterierna enligt de krav som ställts upp och vi är glada över att vara första förening i Linköping som mottagit detta diplom!

Miljömässigt ansvarstagande

Vi inför bättre källsortering för både medarbetare och medlemmar.

Vi arbetar mot att sänka vår el- och vattenförbrukning där så är möjligt. Exempel på åtgärder är begränsad belysning dagtid i vår lobby och att vi vid renovering av omklädningsrum under sommaren 2019 tog bort 2 st bastu och de 2 som är kvar står i stand-by läge tills användaren aktiviterar termperaturhöjning. 

När vi gör inköp som vi säljer vidare till medlemmar utgår vi ifrån, så långt det är rimligt, att varor ska vara ekologiskt framställda och/eller närproducerade och/eller om möjligt även Fairtrade-märkta. Främst ser du det som medlem i vårt kioskutbud vid receptionen. 

När vi gör inköp till vår verksamhet utgår vi ifrån produktens funktion och pris och väger även in aspekter såsom milijöpåverkan vid produktion samt i användning och hur det är möjligt att återvinna. 

Vi arbetar för att fortsatt säkerställa goda kommunikationsvägar till vår anläggning genom kommunala färdsätt eller cykel och på sikt verka för att det finns ladd-stolpar för elbilar i vår närhet. Vi har även en tjänstecykel för personalen att använda vid kortare transporter och precis utanför vår anläggning finns Linbikes elcyklar för enkel förhyrning.

Socialt ansvarstagande

Främja initiativ inom detta område från medarbetare och medlemmar. Exempelvis är vi är med som arrangör vid välgörenhetsarrangemang som passar väl ihop med vår verksamhet, t.ex. Ride of Hope, Spin of Hope och Yoga of Hope. Vi stödjer Team Rynkeby som cyklar för välgörenhet genom insamling till Barncancerfonden. Vi har också ett samarbete med Lookformy  som skapat en gemensam plattform för lost&found i form av en hemsida. Här kan alla hjälpa till att återförena en borttappad sak med sin ägare. 

Vi finns med som resurs för katastrofhjälp där behov av stora lokaler finns. 

Trivsel och hållbarhet hos våra medarbetare och medlemmar prioriteras. 

Vi arbetar med att förebygga negativa beteenden som vår bransch kan tänkas vara upphov till. Med det menar vi att vi arbetar systematiskt med vårt dopingförebyggande arbete samt att kommunicera hur vi ser på kost, hälsa och träning. Exempelvis genomför vi tävlingar och föreläsningar under Uppmärksamhetsveckan i oktober årligen. 

Vårt utbud ska innehålla aktiviteter på olika nivåer, med varierande intensitet och längd för att på så sätt möta olika behov och säkra att det finns något i utudet som passar alla. Exempelvis erbjuder vi introduktionspass vid terminsstarter och bas-pass under terminerna där inga förkunskaper krävs. 

Vi har policydokument för att fastställa vart vi står och hur vi arbetar med frågorna:

Etiskt ansvarstagande

Vi är välkomnande mot alla olika grupper och personer som vill ta del av vår verksamhet.

Vi har en policy för Lika Villkor.

Vi har gjort en tillgänglighetsinventering och vår anläggning finns nu mera med i tillgänglighetsdatabasen för att underlätta för funktionsnedsatta att i förväg ta reda på relevanta fakta inför sitt besök hos oss. 

Vi skapar förutsättningar för utsatta grupper att ta del av vår verksamhet. Samarbeten som är kostnadsneutrala för Campushallen främjas och vi utgår ifrån vår verksamhetsidé och samarbeten med utgångspunkt i träning och friskvård. 

TRÄNA MER, MÅ BÄTTRE!


Hos oss har du alltid tillgång till ett brett och varierat träningsutbud!