POLICY

Alkohol och tobak

Reviderad och beslutad av styrelsen maj 2023.

Alkohol orsakar försämrat omdöme, överdriven konsumtion kan dessutom ha skadlig verkan på kroppen. Nikotin förorsakar ett förhöjt blodtryck vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och slaganfall.

Med detta som bakgrund arbetar Campushallen aktivt för att hjälpa föreningens medlemmar och kunder att uppnå bra träningseffekt och en god hälsa. Detta sker genom:

  • Att anställda/arvoderade avstår från alkoholkonsumtion som riskerar att påverka arbetet och förmågan att utföra sina arbetsuppgifter/uppdrag
  • Att uppdraget som idrottsledare liksom idrottsutövandet sker alkoholfritt och nyktert
  • Att förtäring av alkohol inte får ske samtidigt som träning bedrivs i samma lokal
  • Campushallen är en rökfri miljö
  • Att anställda/arvoderade, medlemmar och kunder görs medvetna om tobakens och alkoholens negativa inverkan på individ och miljö och därmed arbetar för att konsumtionen minskar

TRÄNA MER, MÅ BÄTTRE!


Hos oss har du alltid tillgång till ett brett och varierat träningsutbud!