SAMARBETEN

Vi samarbetar med ett antal olika aktörer och företag för att öka attraktionskraften för dig som medlem och kund hos oss. 

Linköpings universitet, LiU, grunden för att vi finns till! För utan studenter ingen studentidrottsförening.... Vi har hyresavtal kopplat till Linköpings universitet men i övrigt förekommer inga bidrag eller ekonomiska åtganden - men väl samarbeten på många olika håll och i olika frågor. 

LinTek tar tillvara på Linköpings teknologers intressen. De är medlemmars och teknologernas gemensamma röst mot högskolan, kommunen och andra organisationer som påverkar och vill komma i kontakt med studenter. LinTek samlar även en rad förmåner och aktiviteter för studenterna på LiTH och är teknologstudenternas "fackförbund". Samarbetet med Campushallen bygger på en intention att studenter som är medlemmar i LinTek erbjuds förmåner och/eller inspiration till en fysiskt aktiv vardag för att må bra och ha kul under studietiden! LinTek är en av stiftarna till anläggningen och har representation i styrelsen för Insamlingsstiftelsen. 

StuFF är studentkåren för studenter vid området Utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet. Kårens främsta uppgifter är att bevaka och driva utbildnings- och studiesociala frågor. Deras ambition är att respektive students studietid ska bli så bra som möjligt och för att studenternas röst skall vara med överallt på universitetet. Samarbetet med Campushallen bygger på en intention att studenter som är medlemmar i StuFF erbjuds förmåner och/eller inspiration till en fysiskt aktiv vardag för att må bra och ha kul under studietiden! StuFF är en av stiftarna till anläggningen och har representation i styrelsen för Insamlingsstiftelsen. 

Sveriges Akademiska Idrottsförbund är till för dig som studerar på högskola, universitet eller folkhögskola och gillar idrott. De har en bred verksamhet inom olika områden, och finns som resurs för såväl våra medlemsföreningar som för enskilda studentidrottare. Campushallen/LSIF är medlem i SAIF och har rösträtt på förbundsmöten och därigenom möjlighet att påverka studentidrotten i Sverige. 

Vi önskar se på oss själva som bidragsgivare till ett välkomnande idrottsklimat i kommunen! Det finns avtal med Linköpings kommun avseende friidrottshallen samt under vintersäsongerna sedan 2013-2014 har vi även haft uppdrag avseende avseende skridskouthyrning till närliggande Isovalen. Som ideell förening har vi också skrivit på en överenskommelse inom idéburen sektor som finns i Linköping. Våra kontakter och utbyte sker främst med enheten Kultur- och Fritidsförvaltningen. 

Intersport levererar idrottsmaterial, kläder samt medlemserbjudanden till oss. 

Bergqvist är specialister på utbildningar inom massage, friskvård och personlig träning. Skolan erbjuder utbildningar på alla nivåer, från korta provapå-kurser till fullständiga yrkesutbildningar och Yrkeshögskoleutbildningar. Bergqvists klasser har delar av sin undervisning förlagd till Campushallen och vår personal har också uppdrag som lärare på vissa utbildningar. En hel del av skolans elever har under årens lopp gjort sin praktik hos Campushallen och också blivit kvar som anställda!

Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets egen arbetsgivarorganisation och specialister på ideell och idéburen verksamhet. Vi som organisation är medlem och tar hjälp av dem för att hantera vissa frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och framför allt med fokus på den ideella sektorns förutsättningar och villkor.

Både Campushallen och LOK är föreningar som verkar för att främja idrottsutövande i Linköping och båda är anslutna till RF genom sitt special- eller kategoriförbund. Vårt samarbete handlar främst om det motionsspår som har funnits, och kommer att förnyas, i Vallaskogen och på sikt även andra områden runt Campusområdet. Vi säljer kartor i Campushallens reception över Ryd, Vallaskogarna. Tinnerö och LOK-gården.

Svensk Handel

Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti- och detaljhandeln. Vi är medlemmar för det skapar trygghet, ger oss rabatter som organisation och håller oss uppdaterade om handelns villkor och möjligheter!

Betallösningar för friskvård

De olika friskvårdsportalerna är till för att göra friskvård överskådlig, tillgänglig och lustfylld! För ditt friskvårdsbidrag väljer du helt fritt bland en stor mängd av skatteverket godkända friskvårdstjänster.

Campushallen finns med i Epassi (tidigare Actiway) och Friskvårdsportalen. Använder ditt företag någon av dessa administrationslösningar så kan du köpa träningskort därigenom.

Har ditt företag samarbete med Wellnet eller Benify så erbjuder Campushallen dig träning till rabatterat pris. Du beställer via deras hemsida och kan efter det hämta ut beställningen i vår reception.

TRÄNA MER, MÅ BÄTTRE!


Hos oss har du alltid tillgång till ett brett och varierat träningsutbud!