Valberedning

CAMPUSHALLEN EXPANDERAR – DELTA GENOM ENGAGEMANG I STYRELSEN

Campushallen står inför en mängd spännande utmaningar. Inom två år utökas verksamheten genom att en ny anläggning öppnar i Ebbepark. Arbetet med den nya anläggningen pågår för fullt och tillsammans med verksamhetschefen driver styrelsen detta arbete. En bolagisering av delar av verksamheten pågår också. Detta innebär nya utmaningar för Campushallens styrelse.

Föreningen LSIF bildades 1966. Sedan millennieskiftet drivs verksamheten under varumärket Campushallen och finns på Campus Valla. De 7 500 medlemmarna tränar i en av regionens största tränings- och friskvårdsanläggningar, som utöver gym och friidrotts­hall erbjuder ca 100 pass per vecka inom gruppträning och bollsport. Föreningen är medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund och därmed ansluten till Riksidrottsförbundet. Den drivs som näringsverksamhet och har ett 20-tal medarbetare samt hundratalet arvoderade instruktörer, ledare och domare som leds av en verksamhetschef.

Vi söker nu dig som genom engagemang i styrelsen vill vara med och driva Campushallen framåt. Du behöver ha lätt för att sätta dig in i verksamheten, samt kunna avgöra vad som gynnar verksamheten och driver den mot de uppsatta målen. Styrelseuppdraget innebär att kontinuerlig under året arbeta med olika frågor samt delta på ca tio styrelsemöten. Arbetsbelastningen varierar över tid och beroende på uppdrag men har hittills utslaget per månad varit ca tio timmar. Uppdraget är ideellt.

Valberedningens uppgift är att nominera personer till styrelsen och valberedningen inför föreningens årsmöte. Arbetet pågård fortlöpande och vi välkomnar frågor eller förslag till valberedningen@campushallen.se.

 

Vår valberedning

Vill du komma i kontakt med hela valberedningen går det bra att kontakta valberedningen@campushallen.se.  

Karl Norén

Valberedning - ledamot

Jag är en student på Linköpings universitet som är i slutfasen på min utbildning till Civilingenjör inom Datateknik. Jag har alltid haft ett intresse av att engagera mig ideellt. Under studietiden har jag bland annat suttit med i boendeföreningen på Irrblosset. Mitt idrottsintresse är stort och brett. Jag har tidigare spelat fotboll och tennis. Just nu är träningsformerna främst de fyra Klassikersporterna samt Campushallens utbud.

 

 

 

Olov Daniels

Valberedning - sammankallande

Civilingenjör inom maskinteknik från Linköping universitet som jobbar på ett konsultbolag inom produktutveckling. På fritiden håller jag antingen på med något teknikprojekt eller är ute i naturen och fiskar eller vandrar. Jag är dalmas och skidåkare i grunden, både utför och på längden. Efter flytten till Linköping har skidorna blivit ersatta av cykel och löpskor av naturliga skäl. 

 

 

 

Catarina Thuning

Valberedning - ledamot

Statsvetare från Lunds universitet. Arbetar idag i eget bolag med huvudsakligen grupp- och chefsutveckling. Har en bakgrund som kommunikationsdirektör, kultur- och fritidschef och organisations- och bolagsstrateg. Att få bidra till utveckling av verksamheter och organisationer är något jag brinner för. Är idag ledamot i ett bolag och har tidigare bland annat varit ledamot i Kårservice ägarförening under många år. Har ett genuint idrottsintresse.