Valberedning

Styrelseuppdrag på Campushallen 

Campushallen står inför en mängd spännande utmaningar. Efter nyår utökas verksamheten med en ny anläggning i Ebbepark. Den nya anläggningen kommer innehålla gym, gruppträningssalar, fullstor bollhall med läktare samt behandlingsenhet. Nuvarande omvärldsläge med Coronapandemin utmanar träningsbranschen i grunden. Stora krav ställs på aktörerna i branschen att hänga med i den snabba utvecklingen och leverera en relevant produkt till besökarna, allt för att kunna överleva i den hårda konkurrenssituation som råder. Dessa omständigheter gör att Campushallens medlemsvalda styrelse måste ha en hög kompetens och ett stort engagemang för föreningens fortsatta utveckling.
Föreningen LSIF bildades för drygt 50 år sedan, föreningen är medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund och därmed ansluten till Riksidrottsförbundet. Sedan millennieskiftet drivs verksamheten under varumärket Campushallen. Den ursprungliga anläggningen finns på Campus Valla, intill Vallastaden. De tusentals medlemmarna kan där träna i en av regionens största tränings- och friskvårdsanläggningar. Här erbjuds alltifrån ett stort gym, gruppträningspass och friskvårdstjänster till bollsportpass och egen träning i friidrottshallen.
Föreningen drivs som näringsverksamhet ledd av en verksamhetschef. Personalstyrkan utgörs av ett 20-tal medarbetare samt hundratalet arvoderade instruktörer och bollsportsledare. Driften av den nya anläggningen i Ebbepark kommer ske i ett av föreningen helägt bolag. Ett nära samarbete kommer finnas mellan anläggningarna, där medlemmarna kommer ha möjlighet att träna på båda anläggningarna med samma träningskort.
Vi söker nu dig som genom engagemang i styrelsen vill vara med och driva Campushallen framåt. Du behöver ha lätt för att sätta dig in i verksamheten, samt kunna avgöra vad som gynnar verksamheten och driver den mot de uppsatta målen. Styrelseuppdraget innebär att kontinuerlig under året arbeta med olika strategiska frågor samt delta på ca tio styrelsemöten. Arbetsbelastningen varierar över tid och beroende på uppdrag men har hittills utslaget per månad varit ca tio timmar.
Vi ser gärna att du har en kompetens inom ett av följande områden: affärsutveckling, försäljning, ekonomi eller juridik. Förmåga att göra riskanalys samt väl avvägda val i samband med risker är meriterande liksom erfarenhet från träningsbranschen, kommunal verksamhet, näringslivet eller universitetsvärlden. Både yrkesverksamma och studenter söks, viktigast är att du har ett stort engagemang samt en god samarbetsförmåga. Att du agerar ambassadör för Campushallen ser vi som en självklarhet.
Vi söker också personer till föreningens valberedning. Valberedningens uppgift är att nominera personer till styrelsen och valberedningen inför föreningens årsmöte. Som medlem i valberedningen följer du styrelsens arbete under året och utvärderar fortlöpande dess sammansättning. Det är en fördel om du har ett stort kontaktnät inom näringslivet eller universitetsvärlden. Just nu är vi särskilt intresserade av studenter till valberedningen.
Vi vill ha din ansökan senast den 16 september mailad till valberedningen@campushallen.se, ange ”Ansökan LSIF” i ämnesraden. Beskriv varför du söker uppdraget samt skicka med en kort beskrivning av dig själv. Ange om det är en plats i styrelsen och/eller valberedningen som intresserar dig. Urval och intervjuer sker löpande. Du kan givetvis skicka frågor och funderingar till angiven mailadress. Välkommen med din ansökan!

valberedningen@campushallen.se.

 

Vår valberedning

Vi söker en student med god samarbetsförmåga till föreningens valberedning.  Valberedningens uppgift är att nominera personer till styrelse och valberedning inför föreningens årsmöte. Som del av valberedningen följer du styrelsens arbete under året och utvärderar fortlöpande dess sammansättning. Det är en fördel om du har ett stort kontaktnät inom universitetsvärlden.  

Vi vill ha din ansökan snarast mailad till valberedningen@campushallen.se, ange ”Ansökan LSIF Valberedning” i ämnesraden. Beskriv varför du söker uppdraget samt skicka med en kort beskrivning av dig själv. Urval och intervjuer sker löpande. Du kan givetvis skicka frågor och funderingar till angiven mailadress. Välkommen med din ansökan!  

Campushallen  

Campushallen står inför en mängd spännande utmaningar. Efter nyår utökas verksamheten med en ny anläggning i Ebbepark. Den nya anläggningen kommer innehålla gym, gruppträningssalar, fullstor bollhall med läktare samt behandlingsenhet. Nuvarande omvärldsläge med Coronapandemin utmanar träningsbranschen i grunden. Stora krav ställs på aktörerna i branschen att hänga med i den snabba utvecklingen och leverera en relevant produkt till besökarna, allt för att kunna överleva i den hårda konkurrenssituation som råder. Dessa omständigheter gör att Campushallens medlemsvalda styrelse måste ha en hög kompetens och ett stort engagemang för föreningens fortsatta utveckling.  Föreningen LSIF bildades för drygt 50 år sedan, föreningen är medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund och därmed ansluten till Riksidrottsförbundet. Sedan millennieskiftet drivs verksamheten under varumärket Campushallen. Den ursprungliga anläggningen finns på Campus Valla, intill Vallastaden. De tusentals medlemmarna kan där träna i en av regionens största tränings- och friskvårdsanläggningar. Här erbjuds alltifrån ett stort gym, gruppträningspass och friskvårdstjänster till bollsportpass och egen träning i friidrottshallen.  Föreningen drivs som näringsverksamhet ledd av en verksamhetschef. Personalstyrkan utgörs av ett 20-tal medarbetare samt hundratalet arvoderade instruktörer och bollsportsledare. Driften av den nya anläggningen i Ebbepark kommer ske i ett av föreningen helägt bolag. Ett nära samarbete kommer finnas mellan anläggningarna, där medlemmarna kommer ha möjlighet att träna på båda anläggningarna med samma träningskort.

Vill du komma i kontakt med hela valberedningen går det bra att kontakta valberedningen@campushallen.se.  

Karl Norén

Valberedning - ledamot

Jag är en student på Linköpings universitet som är i slutfasen på min utbildning till Civilingenjör inom Datateknik. Jag har alltid haft ett intresse av att engagera mig ideellt. Under studietiden har jag bland annat suttit med i boendeföreningen på Irrblosset. Mitt idrottsintresse är stort och brett. Jag har tidigare spelat fotboll och tennis. Just nu är träningsformerna främst de fyra Klassikersporterna samt Campushallens utbud.

 

 

 

Adde Eriksson

Valberedning - ordförande

Konsult som till vardags håller till i Mjärdevi efter att ha läst IT-programmet på LiU. Var under studietiden aktiv inom det mesta som sektionsarbete, Kårservice, Ryds Herrgård och Campushallen. Efter avslutade studier fanns kopplingen till studentlivet kvar som ledare och spelare inom student-idrottsföreningen LiU AIF:s fotbolls- och innebandysektion. Är idag aktiv som innebandyspelare och en frekvent besökare av Campushallens innebandy- och Undergroundpass.”

 

 

 

Catarina Thuning

Valberedning - ledamot

Statsvetare från Lunds universitet. Arbetar idag i eget bolag med huvudsakligen grupp- och chefsutveckling. Har en bakgrund som kommunikationsdirektör, kultur- och fritidschef och organisations- och bolagsstrateg. Att få bidra till utveckling av verksamheter och organisationer är något jag brinner för. Är idag ledamot i ett bolag och har tidigare bland annat varit ledamot i Kårservice ägarförening under många år. Har ett genuint idrottsintresse.