Kort på Campushallen

Är du anställd eller studerar på LiU är det ditt LiU-kort som kopplas till ditt medlemskap. I annat fall får du ett plastkort av oss. Registrera ditt kort i receptionen i god tid före turneringsstart.

Välkommen till receptionen så hjälper vi dig att koppla ditt kort!

Receptionens öppettider hittar du här