STYRELSEN I STIFTELSEN

Insamlingsstiftelsen Universitetshallen i Linköping

Fastighetsägare till anläggningen Campushallen är en stiftelse.

Stiftelsen grundades av LSIF, LinTek och Stuff 1998. Det finns en stiftelseurkund som reglerar hur styrelsen utses och övrig formalia. Ledamöter i stiftelsen utses av grundarna och det sker alltså inte val i den form som det gör i en förening. 

"Stiftelsens ändamål är att bereda Linköpings universitets studenter och anställda tillfälle till motion, rekreation och idrottslig verksamhet. Syftet skall tillgodoses genom att stiftelsen låter insamla medel för att uppföra och i framtiden underhålla en idrottsanläggning på universitetsområdet i Valla, Linköping. Inledningsvis skall anläggningen omfatta en idrottshall jämte vissa ytor för utomhusidrott i anslutning till hallen. Anläggningen skall av Linköpings universitet kunna disponeras för genomförande av idrottsmoment i den utbildning som universitetet tillhandahåller. Den skall i mån av utrymme också kunna vara tillgänglig för allmänheten."

Jan Lundgren

Ordförande (LiU)

Professor i Trafikinformatik vid Linköpings universitet och chef för avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS), vid ITN, Campus Norrköping. Är huvudansvarig för LiU Elitidrott. Har ett förflutet som volleybollspelare på elitnivå men ägnar sig numera mest åt orientering på sin fritid.

Andreas Capilla

Styrelseledamot (Campushallen/LSIF)

Beteendevetare från Linköpings universitet som arbetar med regionala utvecklingsfrågor såsom näringsliv, bildning, kultur och samhälls­planering i Region Östergötland. Har haft träningen som en naturlig del av vardagen genom hela livet, numera som långdistanstriathlet i IK NocOut.se. Drivs av kraften av att fortfarande som 45+ utvecklas av min träning såväl personligt som prestationsmässigt. Har erfarenhet från styrelsearbete i Marknadsbolaget Fjärde Storstadsregionen, ett par bostadsrättsföreningar och föreningslivet.”

Pär Sjöstrand

Styrelseledamot (Campushallen/LSIF)

Civilingenjör från Y-linjen som jobbar med projektledning på Saab.Har stort intresse för träning både för prestation och för hälsa.
Min egna träning är främst löpning som kompletteras med styrketräning och yoga.

E-post: par.sjostrand@gmail.com

Linus Eriksson

Styrelseledamot (LinTek)

Hugo Samuelsson

Styrelseledamot (StuFF)

Bettina Carlsson

Styrelseledamot (LiU)

Personal- och beteendevetare från Linköpings universitet. Arbetar som administrativ chef på Universitetsförvaltningen, Linköpings universitet. Jag har tidigare varit aktiv inom ridsporten, både som ryttare, ridinstruktör och styrelseledamot. Har även arbetat brett inom idrottsrörelsen, och senast som vice ordförande för Östergötlands idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas distriktsstyrelse. Är aktiv inom bland annat golf  och styrketräning, men gillar också att vila mig i form. 

Tobias Lindberg

Suppleant, styrelseledamot (LiU)

Sofie Moosberg

Suppleant, styrelseledamot (Campushallen/LSIF)

Lång erfarenhet av finans- och ekonomiarbete både i Stockholm och i Linköping. Har en bakgrund som civilekonom från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Arbetar idag som finanschef på Stångåstaden och även på moderbolaget Linköpings Stadshus. Har ytterligare styrelseuppdrag i ett industribolag i Norrköping samt arbetar i styrelsen både för Stångåstaden och i Stadshus. Har även varit aktiv i Ladies Circle under tio år med diverse styrelseuppdrag. Tycker det är viktigt med träning och hälsa och att ta hand om sig. Tränar en del på gym och pass, åker utför på vintern och är gärna i skog och mark med hund och familj.

E-post: sofie.moosberg@stangastaden.se

TRÄNA MER, MÅ BÄTTRE!


Hos oss har du alltid tillgång till ett brett och varierat träningsutbud!