Tid
Pass
Instruktör
Platser / Lediga / Reserver
tors16:30 - 17:30
Michaela Mu
Platser / lediga / reserver: 70 / 52 / 0
70 / 52 / 0
tors16:45 - 17:45
Ugur Me
Platser / lediga / reserver: 40 / 11 / 0
40 / 11 / 0
tors17:15 - 18:30
Gunilla Jo
Platser / lediga / reserver: 35 / 7 / 0
35 / 7 / 0
tors17:20 - 18:05
Inställt
Platser / lediga / reserver: 40 / 34 / 0
40 / 34 / 0
Inställt
tors17:30 - 20:00
i

Campushallenkunskap - internutbildning för arvoderade

Pia C
Platser / lediga / reserver: 10 / 2 / 0
10 / 2 / 0
tors17:45 - 18:55
Alex Je
Platser / lediga / reserver: 15 / 8 / 0
15 / 8 / 0
tors17:45 - 18:55
Ludvig Fr
Platser / lediga / reserver: 15 / 1 / 0
15 / 1 / 0
tors18:00 - 19:25
Evgeniy Ni
Platser / lediga / reserver: 13 / 0 / 1
13 / 0 / 1
tors18:15 - 19:15
Björn Lis
Platser / lediga / reserver: 40 / 1 / 0
40 / 1 / 0
tors18:45 - 19:30
Adam St
Platser / lediga / reserver: 35 / 0 / 3
35 / 0 / 3

Följ @campushallen på Instagram