PT grupper

Campushallen erbjuder olika typer av PT grupper - PT small group och PT Goal! 

PT small group

Är ni en mindre grupp som vill träna tillsammans, antingen vid ett enstaka tillfälle, t. ex. kickoff eller after work med arbetslaget, fira en kompis eller boosta träningen inför ett lopp ni ska göra tillsammans. Eller regelbundet där gruppen gör tester och mäter sina framgångar i träningen och riktar sin träning mot ett gemensamt mål. Rekommenderas för grupper på 4-8 personer. 

Anmälananmälningsformulär (finns också i kolumnen till höger)
Tid: 60 min
Pris: 1600 kr

Välkommen!