Internutbildningar

Campushallen utbildar och arbetar aktivt med kvalité och säkerhetsarbete inom verksamheten för våra instruktörer/ ledare och övrig personal.

Vi skapar förutsättningar för att alla som arbetar här ska kunna känna sig starka och inspirerade i sin arbetsroll och för att kunna leverera träningsglädje till dig som medlem. Alla utbildnignar och möten som berör våra instruktörer/ ledare och övrig personal är synliga aktivitetskalendern för att de enkelt ska kunna boka in sig och hålla kolla på kommande händelser.

Utbildningar

Här är en lista och en kort beskrivning av det utbildningar som du kan stöta på i vårt aktivitetsschema.

 

HLR- hjärt & lungräddning med hjärtstartare

All personal går utbildning i HLR (Hjärt- och lungräddning), luftvägsstopp samt i att använda hjärtstartare. HLR utbildning obligatorisk för alla våra instruktörer/ ledare.

Brandkunskap

All personal och arvoderade är utbildade i grundläggande brandkunskaper. Systematiskt genomförs övningar för att träna oss i säkerhetsarbete på olika nivåer och inom olika områden.

Fortbildning

För våra instruktörer/ ledare erbjuds regelbundet inspiration och utbildning inom träning och hälsa för att skapa förutsättningar till bästa möjliga träning för dig som medlem. Vi genomför även kontinuerligt per termin uppföljning av varje instruktör ledare i form av våra utbildade grenledare. Detta för att kvalitétsäkra och stärka  intruktörerna/ledarnas roll.

Grenmöte

En gång per termin samlas instruktörer/ ledare inom samma gren vid ett grenmöten för att diskutera, inspireras och utvecklas inom sitt område.

Anatomi

En tvådagars grundkurs i fysologi och anatomi. Kursen är obligatorisk för alla nya instruktörer och ledare.

Campushallenkunskap

En kurs i grundläggande kunskaper om Campushallen som förening, verksamheten, utbud, mål och vision.

« Föregående typ: InstruktörsuttagningNästa aktivitet: Intropass »