Aktiv Student

Aktiv Student är ett projekt där vi hjälper dig komma igång med träning samt motivera och inspirera dig till hälsosamma levnadsvanor.

Ansök till Aktiv Student 

Typ av träning

Kondition
10%
Styrka
10%
Koordination
10%
Rörlighet
10%

Bakgrund

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) belyste i en rapport (SFS, 2006) den psykiska ohälsan bland studenterna och ohälsotalens negativa utvecklingskurvor, som visar en ökning av trötthet, sömnbesvär, oro, ängslan och ångest och att dagens studenter befinner sig under stor press. Projektet Aktiv Student startade 2010 med ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden och SAIF (Sveriges Akademiska Idrottsförbund). Med dessa två organisationer som stöd bedrev Linköping och tre andra lärosäten i Sverige projektet tillsammans. Aktiva Studenter riktade sig till den grupp studenter som vi normala fall har svårast att nå, nämligen de fysiskt inaktiva. Genom att erbjuda anpassad träning i mindre grupper, workshops, föreläsningar kring hälsa och välbefinnande var målet att deltagare skulle få en förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Efter 4 år med projektet kan vi säga att vi har hittat ett upplägg som fungerar. Resultatet visar att 84 % av de som deltar i projektet är fysisk aktiva 1 år efter projektets slut.

Innehåll

Hälsotester
Föreläsningar om träning, kost och hälsa.
Coachning hela projektperioden.
Individuella motiverande samtal.
Workshops inom träning och hälsa.
Styrketräningsinstruktion
Inspiration till en hälsosam livsstil.

Vem kan ansöka?

  • du är student vid Linköpings Universistet med examen tidigast sommaren 2017.
  • du är under 25 år.
  • du har varit inaktiv från träning minst ett år.
  • du är redo för att göra en livsstilsförändring för bättre hälsa.
  • du motiveras av att göra detta tillsammans med andra i samma situation.

Coach HT 2018

 Clay Jayson

Kursansvarig: Clay Jayson 

 


Intervjuer med tidigare deltagare:

- David, Aktiv Student-deltagare år 2014/2015

Varför tycker du att en student ska söka till Aktiv Student?
Om man vill börjar träna och leva lite hälsosammare, men inte riktigt vet hur och var man ska börja så är Aktiv Student ett perfekt program som innehåller helheten med träning, kost, stresshantering och man får kunskap om hur kroppen funkar. Det är ett så brett koncept att det finns något för alla! Det var så enkelt att gå och träna på ett pass då jag visste att alla andra också var nybörjare! 

Vad har projektet betytt för dig?
Det har betytt ganska mycket faktiskt. Jag kom igång igen med träningen efter två års uppehåll. Jag hade tränat lite tidigare så att alla pass var inte helt nya för mig, men att ha gruppen och de obligatoriska passen att gå till hjälpte mig att få kontinuitet i träningen och att skapa nya rutiner. Det viktigaste för mig, har jag upptäckt i efterhand, var hur vi jobbade med stresshantering, yoga och mental träning. Det har hjälpt mig mycket under sista året av studier. Sedan lärde jag mig mycket nytt om kost och hur och vad jag ska äta i kombination med träning. 

Är du mer fyskiskt aktiv nu än för ett år sedan, och vad gör du nu i så fall?
Ja, jag har verkligen kommit igång tack vare projektet. Det första jag började med på egen hand var yoga som var bra både för rörlighet och hur jag upplevde stress. Nu har jag gått över mer och mer till gymträning där jag fokuserar på skivstångsträning och tar då ofta hjälp av gymvärdarna för att lära mig att lyfta korrekt. Jag har också investerat i någon extra timme med en personlig tränare för att träningen ska kännas riktigt trygg och rolig! 

 

Sandra Bolin, Aktiv Student-deltagare år 2012/2013

Varför sökte du till Aktiv Student?
Jag sökte till Aktiv Student på grund av att hälsoskäl medförde att jag behövde ändra min inaktiva livsstil. Därför började jag söka på campushallens hemsida och såg att det söktes deltagare till detta projekt. Efter att jag läst igenom information om projektet valde jag att anmäla mig. Jag tyckte att konceptet verkade vara väldigt bra för mig, då jag efter många tillfällen försökt komma igång med träningen men inte lyckats.

På vilket sett har Aktiv Student hjälpt dig?
Aktiv student har bidragit till att jag idag funnit motivationen till träningen igen. Dels har projektet hjälpt mig hitta träningspass som jag verkligen trycker om att utöva, dels har det bidragit till att jag fått ökad medvetenhet och kunskap kring träning, mat och hälsa. Träning och hälsa har blivit ett stort intresse hos mig. Jag är riktigt glad över att jag kom med och fick ta del av detta projekt. Jag har hittat motivationen, gjort en livsstilsförändring och är numer en aktiv student. 

Skulle du rekommendera någon annan att söka till Aktiv Student? I så fall varför?
Jag skulle absolut rekommendera andra studenter till att söka till projektet. Här får du en chans att hitta motivationen, testa på många nya pass och förhoppningsvis hitta de träningspass som gör att du tycker träning blir roligt. Det genomförs även workshops och föreläsningar inom träning, mat och hälsa vilket gör att du får möjligheten att förbättra dina kunskaper inom dessa ämnen. Du kanske till och med, som jag, utvecklar ett genuint intresse för träning och hälsa som går utöver Aktiv Students ramar. 

 

Morgan Persson, Aktiv Student-deltagare år 2011/2012

Varför sökte du till Aktiv Student?
Jag hade varit inaktiv sedan gymnasiet och haft svårt att komma igång. Jag läste informationsbroschyren och kände att det här var något för mig. Jag var lite skeptisk innan vi började och var rädd att det var ett koncept likt ”Biggest -Loser”. Jag hade fel! Upplägget var utefter mina egna villkor, kort och gott ett bra koncept! Jag rekommenderar alla som funderar på att söka att söka!

På vilket sett har Aktiv Student hjälpt dig?
Aktiv Student har absolut bidragit till att jag har komma igång med min träning. Vi fick testa på många olika träningspass samt att jag känner att jag har fått en ökad kunskap kring träning och hälsa. Genom olika föreläsningar och workshops lärde jag mig saker som jag inte hade en aning om.

Skulle du rekommendera någon annan att söka till Aktiv Student? I så fall varför?
Absolut! Du får en ökad kunskap kring träning och hälsa samt att du kommer få träffa många trevliga människor, vi fick en bra sammanhållning i vår grupp. Alla som deltar har liknande förutsättningar och alla var vi nybörjare på ett sätt. Det var en trygghet att få göra bort sig och skratta tillsammans.

 

Välkommen till vårt härliga gäng och bli en Aktiv Student tillsammans med Campushallen!

« Föregående typ: Aktiv LiU-anställdNästa aktivitet: Aktiv Student HT 2017 »