Media

Media där Campushallen/LSIF uppmärksammats i någon form 2019

 

Corren webb 2019-02-07: Reportage från föreläsning på Tankens dag, "Positiva tankar ger hjälp vid prestation"

Läs mer här

 

Linköpingsposten 2019-01-29: reportage om underground-pass, "Hög puls på lunch"

Läs mer här