Anmälan volleybollturnering

I detta formulär kan du anmäla dig till Campushallens volleybollturnering.

Formuläret skickas automatiskt till Campushallens reception, där du också betalar anmälningsavgiften alt. via vår betalportal.
Du är 
inte permanent anmäld förrän anmälningsavgiften är betald och betalning måste ske innan sista anmälningsdatum.

Betalas avgiften via betalportalen är det viktigt att betalningen görs av lagledaren eller du som individuellt anmält dig, så att vi kan koppla betalningen till rätt lag och person.

Individuell anmälan

En kopia av denna anmälan skickas automatiskt till lagledarens e-post eller till dig som anmält dig individuellt.