Laganmälan basketturnering

I detta formulär kan du anmäla lag till Campushallens basketturnering.

Formuläret skickas automatiskt till Campushallens reception, där du också betalar anmälningsavgiften alt. via vår betalportal. Laget är inte permanent anmält förrän anmälningsavgiften är betald och betalning måste ske innan sista anmälningsdatum.

Betalas avgiften via betalportalen är det viktigt att betalningen görs av lagledaren så att vi kan koppla betalningen till rätt lag.

Lagledare
Om lagledaren byter telefonnummer eller e-post är han/ hon skyldig att meddela detta till turneringsansvarig.

 

Om lagledaren ej skulle vara anträffbar, ring:

Lagmedlemmar

Vi spelar 3 mot 3 på en korg och 3-4 spelare/lag

Skriv in lagmedlemmarna. Namn, personnummer och E-post. Numrera och gör enterslag efter varje spelare.

En kopia av denna anmälan skickas automatiskt till lagledarens E-post.