Felanmälan

Välkommen till Campushallens felanmälan.

Fyll i formuläret nedan och försök att vara så specifik som möjligt i din beskrivning, det går då snabbare och blir lättare att åtgärda problem eller uppfylla önskemål.

Beskriv specifikt och noga.