Project and writing thesis on Campushallen

Campushallen vill gärna ge möjlighet för studenter att göra projekt- eller ex-arbeten i vår organisation. Vår intention är att detta ska vara till hjälp till utveckling för både den studerande och Campushallen.

Riktlinjer för projektarbete inom Campushallen.

Campushallen har för avsikt att arbeta aktivt och långsiktigt för att erbjuda möjlighet till olika
projektarbeten för studerande.

Detta för att:

  • Främja kontakten, kunskapsutbytet och interaktionen mellan Campushallen och Linköpings universitet.
  • De olika arbetena ses som ett viktigt bidrag till innovation och långsiktig utveckling för Campushallen.
  • Sprida kännedom om Campushallen för att främja framtida samarbeten.

Campushallens ambition är att:

  • Vara en attraktiv organisation för examens- och projektarbetare genom att erbjuda intressanta uppdrag,
    bra handledning och resurser.
  • Alla studenter ska få en positiv bild av Campushallen som förening/organisation och arbetsgivare.
  • Studenter ska vara en viktig källa till framtida utveckling av verksamheten och träningsanläggningen.

 

Välkommen!

Personal Training

Zen Coaching

"What an experience, from a mixture of thoughts and feelings to a peace full of clarity.” Isa, student

Read more about Zen Coaching
personal training

Mamma Mage

Campushallen now presents our very own certified MammaMage coach! Strengthen the body before or after delivery.

Book MammaMage here
Health Care

Try massage after workout!

Massage relaxes stiff muscles after hard training.

More about massage