Tid
Pass
Instruktör
Platser / Lediga / Reserver
sön08:00 - 15:00
Platser / lediga / reserver: 100 / 0 / 0
sön11:00 - 12:00
Michaela Mu
Platser / lediga / reserver: 70 / 54 / 0
70 / 54 / 0
sön11:00 - 12:25
Platser / lediga / reserver: 13 / 0 / 1
13 / 0 / 1
sön12:15 - 13:15
Stina Gu
Platser / lediga / reserver: 40 / 23 / 0
40 / 23 / 0
sön12:45 - 14:10
Daniel Hä
Platser / lediga / reserver: 21 / 5 / 0
21 / 5 / 0
sön14:00 - 16:00
i

Observera starttid 14:00

Jakob Ni
Platser / lediga / reserver: 35 / 4 / 0
35 / 4 / 0
sön14:30 - 15:55
Josef Sc
Platser / lediga / reserver: 20 / 19 / 0
20 / 19 / 0
sön16:15 - 17:40
Maria Lo
Platser / lediga / reserver: 32 / 22 / 0
32 / 22 / 0
sön16:15 - 17:15
Sofia Jo
Platser / lediga / reserver: 40 / 0 / 5
40 / 0 / 5
sön16:30 - 17:30
Susanna Cl
Platser / lediga / reserver: 5 / 5 / 0
5 / 5 / 0

Följ @campushallen på Instagram